Fortyfikacje w Prusach Wschodnich i Generalnej Guberni (1941)

Карта укрепленных районов Восточной Германии и Польши (до войны) 18.09.1941 Mam zadanie dla znawców fortyfikacji niemieckiej, nie bądźcie szufladowcami i opiszcie wreszcie pozycję Łukta-Dłużki (43 schrony), pozycję Lidzbark Warmiński-Barczewo (207 schronów) czy Bartoszyce-Reszel (64 schrony)… Proszę… Ci co nie znają tych podstawowych, ryglowych pozycji broniących Prus Wschodnich w 1941 roku zalecam badania terenowe, 314 schronów… Read More Fortyfikacje w Prusach Wschodnich i Generalnej Guberni (1941)

Mapa części linii Stalina 01.05.1941

Mapa – schemat (w skali 1:100.000) rejonów umocnionych trzeciej rubieży wzdłuż linii: Ostaszków, Rżew, Wiaźma, Spas-Demieńsk – Карта-схема укрепленных районов третьего рубежа по линии: Осташков, Ржев, Вязьма, Спас-Деменск – 01.05.1941г. Zatwierdzony przez Komisarza Obrony marszałka Timoszenkę (Семён Константинович Тимошенко), podpisany przez Naczelnika Sztabu Generalnego generała armii Żukowa (Георгий Константинович Жуков) i Naczelnika Oddziału Rejonów Umocnionych… Read More Mapa części linii Stalina 01.05.1941

Uwagi dotyczące budowy rejonów umocnionych na granicy państwowej (1945)

Szkic memorandum Замечания по строительству укрепленных районов на государстенной граниџе z listopada 1945 roku naczelnika Sztabu 57 Armii generała lejtnanta gwardii Wierchołowicza (Павел Михайлович Верхолович) do dowódcy Południowej Grupy Wojsk w sprawie umacniania granic państwowych. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45

Anton Brink – twórca 12 calowego działa morskiego długości 40 kalibrów dla Marynarki Wojennej Rosji (2017)

Artykuł o twórcy rosyjskiego działa 12″ (304,8 mm) działa morskiego długości 40 kalibrów wzór 1895 (12-дюймового орудия в 40 калибров длиной образца 1895 года), używanego w marynarce i artylerii nadbrzeżnej carskiej i sowieckiej przez prawie 70 lat – generale Antonie Francewiczu Brinku – С. Е. Виноградов – А.Ф. Бринк – создатель 12-дм морского орудия в 40 калибров… Read More Anton Brink – twórca 12 calowego działa morskiego długości 40 kalibrów dla Marynarki Wojennej Rosji (2017)

Rozwój niemieckiego planowania strategicznego pod koniec XIX – na początku XX wieku (2017)

О. Е. Алпеев – Развитие германского стратегического планирования в конце XIX – начале ХХ веков [w:] Война и оружие – Новые исследования и материалы – Труды Восьмой Международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года Часть I (2017) Materiały można pobrać z Wojskowo-historyczne Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i Łączności St. Petersburg

Piwowarczyk – Polskie rejony umocnione w ocenie sowieckich specjalistów (2017)

С. А. Пивоварчик – Польские укрепленные районы в оценке советских специалистов [w:] Война и оружие – Новые исследования и материалы – Труды Восьмой Международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года Часть IV (2017) Materiały można pobrać z Wojskowo-historyczne Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i Łączności St. Petersburg

Blagonravov – Sprzęt broni strzeleckiej (1945-46)

Анатолий Аркадьевич Благонравов – Материальная часть стрелкового оружия Книга 1 (1945) Анатолий Аркадьевич Благонравов – Материальная часть стрелкового оружия Книга 2 (1946) Część pierwsza – reenactor.ru lub depositfiles.com Część druga – rulit.me lub depositfiles.com