Tak rodziła się niepodległość – W 100-lecie powstania wolnej Polski (2018)

Odzyskanie niepodległości w włocławskiem i płockiem – Tak rodziła się niepodległość – W 100-lecie powstania wolnej Polski (2018) W zbiorze między innymi: Krzysztof Budziński – Zarys organizacji i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na obszarze 4. Obwodu Rypin w latach 1916–1918 Marian Cieślak – Dwa wydarzenia – jeden pomnik. Historia projektu Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920 roku… Czytaj dalej Tak rodziła się niepodległość – W 100-lecie powstania wolnej Polski (2018)

Załęczny – Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej (2015)

Jolanta Załęczny – Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej – Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne (2015) W tej monografii czytelnika tego bloga mogły by zainteresować rozdziały o latach 1918-20 w tym o budowie Przedmościa oraz roli garnizonów wojskowych w życiu społeczeństwa powiatu warszawskiego. Monografię można pobrać z Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Japońska obrona podziemna (1945)

Japońska obrona podziemna [w:] Przegląd Wojskowy – kwartalny dodatek do Bellony Zeszyt 1 04-06.1946. Tłumaczenie artykułu The Jap Holes in z Intelligence Bulletin Vol.3 No.12 August 1945 Artykuł pochodzi z Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego, amerykański oryginał można pobrać z archive.org

Pomarański – Pierwsza wojna polska (1918 – 1920) (1920)

Stefan Pomarański – Pierwsza wojna polska (1918 – 1920) – Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego (za czas od 26.XI.1918 r. do 20.X.1920 r.), uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy W.P. we Lwowie (od 2.XI.1918 r. do 23.XI.1913 r.) i Dowództwa Głównego W.P. w Poznaniu (od 11.I.1919 r. do 14.IX.1919 r.) (1920) Broszurę można pobrać z Jagielońska Biblioteka… Czytaj dalej Pomarański – Pierwsza wojna polska (1918 – 1920) (1920)