Kompleks Riese w Górach Sowich geoturystycznie…

Damian Kasza – Możliwości wykorzystania aplikacji GIS do prac związanych z kartowaniem geologicznym na przykładzie podziemnego obiektu „Włodarz” w Górach Sowich [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr 42 (2012) Artykuł można pobrać z researchgate.net Katarzyna Grudzińska, Damian Kasza – „Riese” – Geoturystyczna perła Gór Sowich [w:] Hereditas Minariorum Nr… Czytaj dalej Kompleks Riese w Górach Sowich geoturystycznie…