Kompleks Riese w Górach Sowich geoturystycznie…

Damian Kasza – Możliwości wykorzystania aplikacji GIS do prac związanych z kartowaniem geologicznym na przykładzie podziemnego obiektu „Włodarz” w Górach Sowich [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr 42 (2012) Artykuł można pobrać z researchgate.net Katarzyna Grudzińska, Damian Kasza – „Riese” – Geoturystyczna perła Gór Sowich [w:] Hereditas Minariorum Nr… Czytaj dalej Kompleks Riese w Górach Sowich geoturystycznie…

Marynarze – pancernicy w III powstaniu śląskim (2017)

Artykuł o oddziale kilku samochodów pancernych biorących udział w III powstaniu śląskim w 1921 roku, a zorganizowanym przez porucznika marynarki Roberta Oszeg, weterana cesarsko – niemieckiej marynarki wojennej z 1 wojny światowej oraz polskiej flotylli pińskiej w wojnie polsko – bolszewickiej – Piotr Korczyński – Wilki morskie na suchym lądzie [w:] Polska Zbrojna Nr 12(860)… Czytaj dalej Marynarze – pancernicy w III powstaniu śląskim (2017)