Instrukcja francuskich dział kolejowych 340 mm Mle 12 i 370 mm Mle 75-79 (1927)

Instrukcja francuskich dział kolejowych produkowanych przez Schneider na podstawie dział okrętowych 340 mm/45 Modèle 1912 oraz Canon de 370 mm/28 modèle 1875/1879, osadzonych na lawecie kolejowej na dwóch ośmioosiowych wózkach przegubowych – Ministere de la guerre. Reglement de manouvre de l’artillerie. Premiere partie. Titre V10. Description et entretien des matériels et des munitions de 340… Czytaj dalej Instrukcja francuskich dział kolejowych 340 mm Mle 12 i 370 mm Mle 75-79 (1927)

Regulamin ćwiczeń kosą (1913)

Wydana przez Drużyny Bartoszowe instrukcja „robienia kosą”, jakaś konserwatywna aberracja w chwili, gdy wkrótce na frontach wojny światowej (jak to w jednym z sowieckich filmów określono) królowało hasło – „Towarzysz Maxim ma głos” – Regulamin ćwiczeń kosą (1913) Regulamin można pobrać po zalogowaniu z polona.pl

Triandafiłłow – Charakter operacji współczesnej armii (1936)

W nawiązaniu do postu Chojnacki – Sowiecka sztuka operacyjna w latach 1940-1941 (2014) przedstawiam jedną z dwóch pozycji, która według autora artykułu miała największy wpływ na doktrynę sztuki operacyjnej, z którą Robotniczo – Włościańska Armia Czerwona wkroczyła w 2 wojnę światową – Владимир Кириакович Триандафиллов – Характер операций современных армий (1936) – Władimir Triandafiłłow – Charakter… Czytaj dalej Triandafiłłow – Charakter operacji współczesnej armii (1936)

Issersonow – Ewolucja sztuki operacyjnej (1937)

W nawiązaniu do postu Chojnacki – Sowiecka sztuka operacyjna w latach 1940-1941 (2014) przedstawiam jedną z dwóch pozycji, która według autora artykułu miała największy wpływ na doktrynę sztuki operacyjnej, z którą Robotniczo – Włościańska Armia Czerwona wkroczyła w 2 wojnę światową – Георгий Самойлович Иссерсон – Эволюция оперативного искусства (1932, drugie wydanie 1937) – Georgij Issersonow… Czytaj dalej Issersonow – Ewolucja sztuki operacyjnej (1937)

Instrukcja techniczna dotycząca budowy linii obronnych (1942)

W teczce sowieckiej 48. Dywizji Strzeleckiej znajdziemy dokument Frontu Briańskiego Технические указания по строительству оборонительных рубежей datowany na 25.09.1942 rok. Ciekawostką jest, że pod dokumentem podpisał się zastępca Dowódcy Frontu Briańskiego gen. maj. inżynierii Pietrowa, a w tym czasie (a dokładnie jeszcze przez dwa dni do 27.09.1942 r.) Dowódcą Frontu Briańskiego był gen. por. Konstanty… Czytaj dalej Instrukcja techniczna dotycząca budowy linii obronnych (1942)