Modelowanie stanu przyrodniczo-gospodarczego terenów postmilitarnych (2011)

І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Б. М. Сулик – Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини ХІХ ст.) [w:] Часопис картографії Вип. 3 (2011) Artykuł można pobrać z Narodowa Biblioteka Ukrainy lub academia.edu

Historyczno-geograficzne aspekty transformacji krajobrazu fortu Dubno (2013)

Євген Іванов, Богдан Сулик – Історико-географічні аспекти трансформації ландшафтних систем Тараканівського форту [w:] Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) (2013) Євген Іванов, Богдан Сулик – Історико-географічні аспекти трансформації ландшафтних систем Тараканівського форту [w:] Вісник Львівського університету. Серія географічна Вип.… Czytaj dalej Historyczno-geograficzne aspekty transformacji krajobrazu fortu Dubno (2013)

Interpretacja postmilitarnych obiektów na zdjęciach lotniczych i satelitarnych (2013)

Lotniska, baterie plot, forty i schrony na Zachodniej Ukrainie widziane z lotu ptaka – Богдан Сулик, Євген Іванов – Дешифрування постмілітарних об’єктів на аеро- та космознімках [w:] Фізична географія та геоморфологія Вип. 3(71) (2013) Artykuł można pobrać z Narodowa Biblioteka Ukrainy

Niemiecka obrona Tarnopola (1944)

W teczkach sowieckiej 60. Armii można znaleźć opis i plan niemieckiej obrony Tarnopola na Ukrainie. Na planie nie zaznaczono żadnych schronów. W promocji zdjęcia Tarnopola po zajęciu miasta, min. byłych polskich koszar w Zagrobela. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45

Kononiec – Organizacyjna i prawna struktura fortyfikacji w czasie walk w Galicji i Zakarpaciu (czerwiec 1941 – listopad 1944) (2014)

Руслан Кононець – Організаційно-правові засади функціонування фортифікаційних споруд під час бойових дій на території Галичини та Закарпаття (червень 1941 р. – листопад 1944 р.) [w:] «Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття» Науковий збірник – Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції 5-6 червня 2014 року (2014) Artykuł można pobrać z  Borys Grinchenko Kyiv University