Kriegsnachrichten – Wiadomości wojenne (1914-15)

Kriegsnachrichten – Wiadomości wojenne – Dozwolone przez c. i k. Komendę twierdzy Przemyśl. Biuletyn wydawany w Twierdzy Przemyśl w języku niemieckim i polskim, od nr 1 z 28.08.1914 roku do nr 154 z 22.03.1915 roku, czyli na dzień przed poddaniem twierdzy przez Austro-Węgry. Gazetę można pobrać z Staatsbibliothek zu Berlin

Architektura koszar historycznych na Słowacji – Rozwój historyczno-społeczny i architektoniczny (2017-18)

Laura Pastoreková – Architektúra historických kasární na Slovensku (historicko-spoločenský a architektonický vývoj do roku 1918) [w:] Vojenská História – Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo nr 4 (2017) Artykuł można pobrać z Słowacki Instytut Historii Wojskowości Laura Pastoreková – Architektúra historických kasární na Slovensku (2. časť). Historicko-spoločenský a architektonický vývoj v období rokov 1918 –… Czytaj dalej Architektura koszar historycznych na Słowacji – Rozwój historyczno-społeczny i architektoniczny (2017-18)