Franczak – Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej (2015)

Paweł Franczak, Witold Jucha – Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 22 (2015) Artykuł można pobrać z cejsh.icm.edu.pl lub Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mapa niemieckiej pozycji 3. Stellung koło Chmielnika (1944)

W dokumentach sowieckiej 4. Armii Pancernej można znaleźć sklejkę 12 map w skali 25k, przedstawiających przebieg fragmentu pozycji niemieckich w świętokrzyskim według zwiadu powietrznego na dzień 10.12.1944 roku – Схема инженерных сооружений и огневой системы противника по данным авиационной и наземной разведок на 10.12.1944 г. Mapy przedstawiają fragment pozycji 3. Stellung Lipa – Chmielnik –… Czytaj dalej Mapa niemieckiej pozycji 3. Stellung koło Chmielnika (1944)