Ogólne zasady dotyczące obrony wybrzeży przez artylerię we Francji (1920)

W publikacji wywiadu marynarki USA Monthly Information Bulletin Office of Naval Intelligence Nr 4—1920 — 15 April 1920 znajdziemy artykuł General principles concerning the defense of coasts by artillery in France omawiający wytyczne na temat obrony wybrzeży Francji przed atakiem morskim i powietrznym po pierwszej wojnie światowej. Artykuł można pobrać z archive.org