Pierwszy, polskojęzyczny opis Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (1945)

Prawdopodobnie pierwszy drukowany opis w języku polskim MRU, zwanego w artykule czworobokiem odrzańskim – L. Abramow – Zagadnienie systemów fortyfikacyjnych [w:] Przegląd Wojskowy – dodatek do 12 numeru Bellony (1945). Oczywiście chodzi o Bellonę wydawaną w Polsce lubelskiej, nie w Londynie. Ciekawym było by poznanie autora artykułu. Przegląd Wojskowy zawierał zbiór artykułów obcojęzycznych, major Abramow… Czytaj dalej Pierwszy, polskojęzyczny opis Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (1945)