Rosyjskie dokumenty o WP w ZSRR (1943-45)

Cudzoziemskie formacje w szeregach Armii Czerwonej – Иностранные формирования в рядах РККА Za Ministerstwo Obrony Rosyjskiej Federacji Польские формирования Описание боевых действий 1-й Польской дивизии им. Т. Костюшко за период с 12 по 13 октября 1943 года от 18 октября 1943 года. Подлинник. Перевод на русском языке. Машинописный текст Обращение командира 1-й Польского корпуса генерал-майора… Czytaj dalej Rosyjskie dokumenty o WP w ZSRR (1943-45)

Przegląd składu, ugrupowania i przegrupowania sił lądowych III Rzeszy i jej satelitów na froncie sowiecko-niemieckim w latach 1941–45 (1956-57)

Materiały wojenno-historycznego wydziału Wojenno-Naukowego Zarządu Sztabu Generalnego Sowieckich Sił Zbrojnych – przegląd składu, ugrupowania i przegrupowania sił lądowych III Rzeszy i jej satelitów na froncie sowiecko-niemieckim w latach 1941–1945 – Материалы военно-исторического отдела Военно-научного управления Генерального штаба советских вооруженных сил: обзоры о составе, группировке и перегруппировке сухопутных вооруженных сил немецкого Рейха и его сателлитов на… Czytaj dalej Przegląd składu, ugrupowania i przegrupowania sił lądowych III Rzeszy i jej satelitów na froncie sowiecko-niemieckim w latach 1941–45 (1956-57)

Spis według starszeństwa oficerów dowództwa inżynierii Twierdzy Osowiec 01.01.1914 roku (1914)

Pochodzący z Rosyjskiego Wojskowo- Historycznego Archiwum Państwowego spis oficerów dowództwa inżynierii Twierdzy Osowiec na dzień 01.01.1914 roku Фонд 408, Опись 1, Дело 213 – Список по старшинству в чинах Осовецкого крепостного инженерного управления Wpis o znanym rosyjsko- sowieckim historyku fortyfikacji kapitanie Siergieju Chmielkov Dokument można pobrać z zachowajto.pl

Reichsheer w Prusach Wschodnich (1924)

Dwa arkusze z wydawnictwa polskiego Sztabu Generalnego – Alfred Krajewski, Henryk Józef Bagiński – Prusy Wschodnie – opis wojskowo-geograficzny (1924) Szkic No 7a, dyslokacja Reichsheer’u i Schutz Polizei Oryginał w pełnej skali można pobrać z polona.pl Szkic No 7b, tradycja pułków (formacji) b. armji Rzeszy (stacjonowanych na terytor. Prus Wschodn. przed r. 1914 przyjęta przez poszczególne… Czytaj dalej Reichsheer w Prusach Wschodnich (1924)

Kawaleria na zdjęciach Narcyza Witczak-Witaczyńskiego (2016)

Narcyz Witczak-Witaczyński (2016) – książka pokazująca dorobek fotograficzny wachmistrza, a później chorążego kawalerii Narcyza Witczak-Witaczyńskiego, świetnego fotoreportera publikującego przed wojną w prasie wojskowej. Album przedstawia żołnierzy w czasie służby, na poligonie, w życiu codziennym, w zabawie czy w okolicznościach oficjalnych (autor w latach 1919-26 był szefem Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Szwadron Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej).… Czytaj dalej Kawaleria na zdjęciach Narcyza Witczak-Witaczyńskiego (2016)

Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 (2016)

Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 (2016) Jerzy Adam Radomski – Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 w historiografii i polskiej Henryk Walczak – Kilka epizodów z czasów służby wojskowej w I Brygadzie Legionów i w armii II Rzeczypospolitej płk. Franciszka Sobolty – dowódcy Polskich Oddziałów Wartowniczych przy armii amerykańskiej… Czytaj dalej Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 (2016)