Ogólne zasady dotyczące obrony wybrzeży przez artylerię we Francji (1920)

W publikacji wywiadu marynarki USA Monthly Information Bulletin Office of Naval Intelligence Nr 4—1920 — 15 April 1920 znajdziemy artykuł General principles concerning the defense of coasts by artillery in France omawiający wytyczne na temat obrony wybrzeży Francji przed atakiem morskim i powietrznym po pierwszej wojnie światowej. Artykuł można pobrać z archive.org

Luftwaffe w walce o supremację w powietrzu (2005)

Luftwaffe w walce o supremację w powietrzu – Decydujące czynniki w pokonaniu Luftwaffe w walce obronnej na Zachodzie i nad Niemcami podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników „Uzbrojenie lotnicze”, „Badania i rozwój” oraz „Zasoby ludzkie” – Ernst Stilla – Die Luftwaffe im Kampf um die Luftherrschaft – Entscheidende Einflussgrößen bei der Niederlage der… Czytaj dalej Luftwaffe w walce o supremację w powietrzu (2005)

Japońska elektronika (1945)

OPNAV-16-VP101 Photographic Inteligence Report – Japanese Electronics – Radar, radio, direction finding, navigational aids (1945) Bogato ilustrowany informator o japońskich radarach, systemach komunikacji radiowej, naprowadzaniu i pomocach nawigacyjnych. Interesujące jest też pokazanie w każdym rozdziale rozwiązań niemieckich. Raport można pobrać z Yandex Disk lub nonstopsystems.com