Wojska papieskie i fortyfikacje Rzymu (1870)

Jacob – Die papstiche Truppenkorps und die Befestigungen von Rom [w:] Militär-Wochenblatt (Berlin) Jrg. 55 Nr 26 1870-03-26. Suwerenność Państwa Kościelnego opierała się nie na sile własnych oddziałów,lecz na stacjonujących tam oddziałach francuskich. Po ich wycofaniu po wybuchu wojny prusko – francuskiej, Państwo Kościelne zostało zajęte przez oddziały włoskie, przy czym Rzym padł po krótkiej… Czytaj dalej Wojska papieskie i fortyfikacje Rzymu (1870)

Fortyfikacje Włoch (1890)

L. Obermaier – Die Befestigungen Italiens [w:] Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine Band 76 07-09.1890 Periodyk ten w bibliotekach cyfrowych określany jest jako Monatshefte für Politik und Wehrmacht auch Organ der Gesellschaft für Heereskunde Patrz : Poradnik cyfrowego bibliofila (1) Masowe pobieranie obrazków z tego bloga

Teatr wojny we Włoszech lub dokładny opis Lombardii (1702)

Opis Lombardii z jej twierdzami w czasie wojny o sukcesję hiszpańską (1701-1714) – Schauplatz des Krieges in Italien, oder accurate Beschreibung der Lombardey – worinnen der Hertzogthümer Meyland, Savoyen, Piemont, Montferrat, Parma, Modena und Mantua, auch derer Republiquen Venedig, Genua und Lucca, ingleichen anderer kleinen Fürstenthümer alte und neue Historie, Geographie und Staats-Verfassung auffs genaueste… Czytaj dalej Teatr wojny we Włoszech lub dokładny opis Lombardii (1702)