Wojska papieskie i fortyfikacje Rzymu (1870)

Jacob – Die papstiche Truppenkorps und die Befestigungen von Rom [w:] Militär-Wochenblatt (Berlin) Jrg. 55 Nr 26 1870-03-26. Suwerenność Państwa Kościelnego opierała się nie na sile własnych oddziałów,lecz na stacjonujących tam oddziałach francuskich. Po ich wycofaniu po wybuchu wojny prusko – francuskiej, Państwo Kościelne zostało zajęte przez oddziały włoskie, przy czym Rzym padł po krótkiej… Czytaj dalej Wojska papieskie i fortyfikacje Rzymu (1870)

Fortyfikacje Włoch (1890)

L. Obermaier – Die Befestigungen Italiens [w:] Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine Band 76 07-09.1890 Periodyk ten w bibliotekach cyfrowych określany jest jako Monatshefte für Politik und Wehrmacht auch Organ der Gesellschaft für Heereskunde Patrz : Poradnik cyfrowego bibliofila (1) Masowe pobieranie obrazków z tego bloga