Wojna motorów (1942)

Broszurka wydana w kwietniu 1942 roku w okupowanej Polsce, z nadtytułem Postawę i wysiłek wrześniowy Wojska Polskiego czcić i szanować – Nr 3.. Opisuje polskie wysiłki w budowie przemysłu zbrojeniowego, zastosowanie broni pancernej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku oraz nie wykorzystanie wniosków z niej przez Aliantów zachodnich. Autor, być może zwolennik sanacji, próbuje tłumaczyć… Czytaj dalej Wojna motorów (1942)

Album Pionier-Batallion 39 z Kampanii Polskiej (1939)

Na serwerze polona.pl (można pobrać po zalogowaniu) znajdziemy album fotografii o nazwie z okładki Kriegs Erinnerungen – Oberschirrmstr. Kraps Panzer-Pion.-Batl. 39, zawierający: drukowaną historię saperów niemieckich, drukowaną historię Pionnier-Batallion 39 oraz albumy z Kampanii Polskiej 1939 i Kampanii Francuskiej 1940. Pionier-Batallion 39 zmienił nazwę na Panzer-Pionier-Bataillon 39 dopiero 11.11.1940 roku, więc w kampanii wrześniowej używał starej… Czytaj dalej Album Pionier-Batallion 39 z Kampanii Polskiej (1939)

Małkinia – Epizody z okresu II wojny światowej

Rozdział o II wojnie światowej autorstwa Sebastiana Różyckiego i Marka Michalskiego z nieznanej mi książki o historii Małkini Wrześniowa obrona mostów małkińskich Obóz jeńców radzieckich Obóz szkoleniowy Legionów Wschodnich czyli Mułła w Małkini Górnej Obóz przejściowy dla ludności żydowskiej w Małkini Flotylla Dnieprzańska – wodowanie w Małkini Artykuł można pobrać z academia.edu lub researchgate.net

Jaroniec – Obraz działań jednostek ludowego Wojska Polskiego na Wale Pomorskim, Pomorzu Zachodnim i Kołobrzegu (2018)

Paweł Jaroniec – Obraz działań jednostek „ludowego” Wojska Polskiego na Wale Pomorskim, Pomorzu Zachodnim i Kołobrzegu między styczniem a marcem 1945 r. w świetle relacji i wspomnień kombatantów zamieszczanych w prasie codziennej PRL [w:] Studia z Dziejów Wojskowości T.VII (2018) Artykuł można pobrać z Muzeum Wojska w Białymstoku

Wybranowski – Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku (2014-15)

Dariusz Wybranowski – Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku [w:] Przegląd Zachodniopomorski R.XXIX(LVIII) Zeszyt 4 (2014) i R.XXX(LIX) Zeszyt 1 (2015) Artykuł można pobrać z yadda.icm.edu.pl i yadda.icm.edu.pl

Zbrodnia pomorska 1939 (2018)

Zbrodnia pomorska 1939 (2018) – broszura IPN o zbrodni, którą dokonali bez zmuszania i niczyjego poduszczenia sąsiedzi na sąsiadach, niemieccy koloniści z Selbstschutzu na Polakach, głównie Kaszubach ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji i duchowieństwa, w 1939 roku. Samowola członków Selbstschutzu oraz skala czystek etnicznych przez nich podejmowanych bez uzgodnienia z SS, zaniepokoiła dowództwo niemieckiej policji oraz… Czytaj dalej Zbrodnia pomorska 1939 (2018)