Wojskowo-statystyczny przegląd Imperium Rosyjskiego T.15 Królestwo Polskie (1849-51)

Военно-статистическое обозрение Российской империи Т.15 Царство Польское Ч.1-5 (1849-1851) cz.1 Gubernia augustowska – Państwowa Publiczna Biblioteka Historyczna Rosji cz.2 Gubernia płocka – Państwowa Publiczna Biblioteka Historyczna Rosji cz.3 Gubernia warszawska – Państwowa Publiczna Biblioteka Historyczna Rosji cz.4 Gubernia lublińska – Państwowa Publiczna Biblioteka Historyczna Rosji cz.5 Gubernia radomska – Państwowa Publiczna Biblioteka Historyczna Rosji

Sowiecki plan Warszawy (1932)

Sowiecki tajny plan Warszawy z nadrukiem ważnych obiektów wojskowych i cywilnych. Najciekawsza jest data wpływu do Oddziału Operacyjnego Sztabu Zachodniego Okręgu Wojskowego (sowieckiego oczywiście) czyli 11.06.1941 roku. Po co wysuniętej placówce miłującej pokój Robotniczo – Chłopskiej Armii Czerwonej ten lekko przestarzały (od dwóch lat inne oddziały stacjonowały w W-wie) plan byłej stolicy „bękarta Traktatu Wersalskiego”?… Czytaj dalej Sowiecki plan Warszawy (1932)

Wahle – Militär-geographisch-statistisches Lexikon des Deutschen Reichs (1885-7)

Egon Wahle – Militär-geographisch-statistisches Lexikon des Deutschen Reichs – Unter genauester Berücksichtung der für den Verkehr erforderlichen Behörden, insbesondere der Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Stationen Bd1 (1885) Leksykon można pobrać z Bayerische Staatsbibliothek Egon Wahle – Militär-geographisch-statistisches Lexikon des Deutschen Reichs – Unter genauester Berücksichtung der für den Verkehr erforderlichen Behörden, insbesondere der Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Stationen… Czytaj dalej Wahle – Militär-geographisch-statistisches Lexikon des Deutschen Reichs (1885-7)

Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia w 1915 roku

Stanisław Czerep – Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia, objętych operacją mazursko-augustowską w lutym 1915 roku [w:] Studia Podlaskie Tom XVII (2007-8) Artykuł można pobrać z Podlaska Biblioteka Cyfrowa W nawiązaniu Stanisław Czerep – Końcowy etap operacji mazursko-augustowskiej – bitwa zimowa w Puszczy Augustowskiej 14–21 lutego 1915 roku [w:] Studia Podlaskie Tom XVIII (2009-10) Artykuł można pobrać… Czytaj dalej Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia w 1915 roku

Zatoka Pucka w kartografii przed XIX wiekiem

Heinz Lingenberg – Das Putziger Wiek in der alten Kartographie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (1988) Artykuł można pobrać z sdo.studienstelleog.de Jako dopełnienie fragment mapy z atlasu Regni Poloniae magni ducatus Lituaniae nova mappa geographica, concessu Borussorum regis (1770) – widać Wladislausburg i Casimir Schantz i mapa z 1655 r. z Pufendorf – De… Czytaj dalej Zatoka Pucka w kartografii przed XIX wiekiem