Wykorzystanie austro-węgierskiej sieci kolejowej do skoncentrowania armii na granicy z Rosją cz.1 (1912)

W pochodzącym z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojenno-Historycznego zestawie dokumentów (1040 stron) rosyjskiego Frontu Południowo – Zachodniego zawierającym raporty szpiegowskie z pierwszej połowy 1915 roku Фонд 2067 – Штаб главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта Опись 1 – Управление генерал-квартирмейстера Дело – 3903 znajdujemy atlas rysunków do dokumentu według listu przewodniego datowanego na luty 1912 roku – Амбургер… Czytaj dalej Wykorzystanie austro-węgierskiej sieci kolejowej do skoncentrowania armii na granicy z Rosją cz.1 (1912)

Dmowski – Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w przededniu wojny i jej rola w kampanii wrześniowo-październikowej 1939 roku (2003)

Rafał Dmowski – Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w przededniu wojny i jej rola w kampanii wrześniowo-październikowej 1939 roku na przykładzie Siedleckiego Węzła Kolejowego (Zarys problematyki) [w:] Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku (2003) Artykuł można pobrać z Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach