Wojna motorów (1942)

Broszurka wydana w kwietniu 1942 roku w okupowanej Polsce, z nadtytułem Postawę i wysiłek wrześniowy Wojska Polskiego czcić i szanować – Nr 3.. Opisuje polskie wysiłki w budowie przemysłu zbrojeniowego, zastosowanie broni pancernej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku oraz nie wykorzystanie wniosków z niej przez Aliantów zachodnich. Autor, być może zwolennik sanacji, próbuje tłumaczyć… Czytaj dalej Wojna motorów (1942)

Eimannsberger von – Wojna pancerna (1937)

Polskie tłumaczenie Der Kampfwagenkrieg, książki austriackiego teoretyka użycia czołgów w wojnie nowoczesnej – Ludwig von Eimannsberger – Wojna pancerna (1937) Z recenzji Krzysztofa Fudeja: Książka składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów. W pierwszym przedstawione są najważniejsze bitwy I wojny światowej, w których wykorzystano czołgi. W dwóch kolejnych rozdziałach autor zajął się analizą wniosków wynikających… Czytaj dalej Eimannsberger von – Wojna pancerna (1937)

Ilustrowane słownictwo materjału uzbrojenia Cz. 2 Karabiny maszynowe, podstawy i ich części składowe (1931)

Szczególnie cenne wydawnictwo dla miłośników broni, pokazujące zdjęcia części wszystkich ckm używanych w WP na początku lat 30. XX wieku – Ilustrowane słownictwo materjału uzbrojenia Cz. 2 Karabiny maszynowe, podstawy i ich części składowe (1931) W publikacji omówiono: 7,9mm niemiecki ckm Maxim wz.08 7,9mm polska modyfikacja rosyjskiego ckm Maxim wz.10/28 7,62mm rosyjski ckm Maxim wz.10… Czytaj dalej Ilustrowane słownictwo materjału uzbrojenia Cz. 2 Karabiny maszynowe, podstawy i ich części składowe (1931)