Ulotka >>Rzołnierze Armii Polskiej!<< 17.09.1939

W czasie tzw. Akcji polskiej NKWD według dokumentów rozstrzelano 111 000 Polaków, a ocenia się, że ogólna liczba Polaków zabitych w latach 1937-39 w ZSRR wynosi nie mniej niż 200 000 osób. Nic więc dziwnego, że w całym sztabie Białoruskiego Frontu miłującej pokój Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej podczas wyzwalania bratniego narodu białoruskiego spod ucisku „polskich jaśnie panów”… Czytaj dalej Ulotka >>Rzołnierze Armii Polskiej!<< 17.09.1939

Niemieckie fortyfikacje Pińska (1944) cz.2

Jako errata do poprzedniego wpisu czytelniejsza wersja charakterystyki niemieckiej obrony Pińska. W promocji plan miasta z naniesionymi fortyfikacjami oraz inny dokument o niemieckich umocnieniach na błotach. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45

Niemieckie fortyfikacje Pińska (1944)

Niedatowana, ale znajdująca się w teczce z czerwca 1944 roku, charakterystyka niemieckiej obrony Pińska (52° 7′  N, 26° 5′ E), znajdującego się obecnie w granicach obłasti poleskiej na Białorusi. Dokument opisuje też niemiecki sposób obrony w warunkach leśno – błotnych. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45