Ilińska Rubież (2018)

Mapa fortyfikacji koło miejscowości Ilinskoje (Ильинское), obwód kałużski, Federacja Rosyjska (54.9776467, 36.16464). Fragment Małojarosławieckiego RU, ostatniej linii broniącej od pd-zach Moskwy, na której udało się na 8 dni zatrzymać niemieckie natarcie w październiku 1941 roku. Mapę można pobrać z blogu gistory.livejournal.com – strona przednia, tylna

Olenińska Rubież (2016)

Historia budowy umocnień koło Olenino (Оленино), obwód twerski, Federacja Rosyjska (56.2063543, 33.4520334) jako części Rżewko-Wiaźmińskiej linii obrony (linia obrony Frontu Armii Rezerwowej, Trzecia linia). Omówiono zbudowane tam fortyfikacje, formację broniące rubieży i jej krótkie militarne wykorzystanie, gdy Niemcy przeszli się tędy w październiku 1941 roku w drodze na Moskwę – Владимир Абдулгалимов, Анантолий Воронин и… Czytaj dalej Olenińska Rubież (2016)

Masłow – Historia wojny oblężniczej (1900)

Pierwsza część historii wojny oblężniczej (następnych nie wydał) generała Aleksandra Masłowa, zawierająca opis oblężenia Sewastopola podczas wojny krymskiej i Belfort podczas wojny prusko – francuskiej – Алексей Николаевич Маслов – История крепостной войны – Севастополь (1854-1855 г.); Бельфор (1870-1871 г.) (1900) Fortyfikacje Sewastopola i okolic 1855 r. Sewastopol. Przekroje baterii nadbrzeżnych i Umocnienia Północnego Sewastopol. Roboty… Czytaj dalej Masłow – Historia wojny oblężniczej (1900)

57-mm szybkostrzelna armata jednolufowa systemu Nordienfield (1895)

Rysunki dział stosowanych w kaponierach rosyjskich twierdz na terenie Kraju Priwiślańskiego np Łomży czy Modlinie – Atlas rysunków do instrukcji obsługi kaponierowych działek szybkostrzelnych 57 mm z pojedynczym lufą systemu Nordenfeld – Атлас чертежей к наставлению для службы при капонирных 57-мм скорострельных одноствольных пушках системы Норденфельда (1895) Zdobyte przez Niemców działa w Modlinie w 1915… Czytaj dalej 57-mm szybkostrzelna armata jednolufowa systemu Nordienfield (1895)

Sowieckie oddziały inżynieryjne 1941-45 (1961)

Lista oddziałów inżynieryjnych sowieckiej armii – Lista jednostek inżynieryjnych (samodzielnych batalionów, kompanii, oddziałów) wraz z datami wejścia ich do czynnej służby podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w latach 1941-1945 – Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (1961) Listę… Czytaj dalej Sowieckie oddziały inżynieryjne 1941-45 (1961)