Franczak – Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej (2015)

Paweł Franczak, Witold Jucha – Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 22 (2015) Artykuł można pobrać z cejsh.icm.edu.pl lub Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mapa niemieckiej pozycji 3. Stellung koło Chmielnika (1944)

W dokumentach sowieckiej 4. Armii Pancernej można znaleźć sklejkę 12 map w skali 25k, przedstawiających przebieg fragmentu pozycji niemieckich w świętokrzyskim według zwiadu powietrznego na dzień 10.12.1944 roku – Схема инженерных сооружений и огневой системы противника по данным авиационной и наземной разведок на 10.12.1944 г. Mapy przedstawiają fragment pozycji 3. Stellung Lipa – Chmielnik –… Czytaj dalej Mapa niemieckiej pozycji 3. Stellung koło Chmielnika (1944)

Lotnisko Szymany cz.3 (1944)

Samoloty sowieckiej 4. Armii Lotniczej robiły rozpoznanie niemieckich lotnisk na terenie Prus Wschodnich. W kilku teczkach można znaleźć zdjęcie lotniska Szymany (Groß-Schiemanen) z 27.10.1944 roku. Prawdopodobnie jest to jedyne zdjęcie przedstawiające jak wyglądało to lotnisko, mi się nie udało nic znaleźć w necie, ani w dostępnych mi książkach… Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa… Czytaj dalej Lotnisko Szymany cz.3 (1944)

Lotnisko Szymany cz.2 (1945)

Fragment dziennika bojowego sowieckiej 329. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego opisujący nalot na lotnisko Szymany (Groß-Schiemanen) z 13.01.1945 roku wraz z sprawozdaniem komisji o skutkach nalotu. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45

Lotnisko Szymany cz.1 (1945)

13.01.1945 roku sowiecki 101. gwardyjski pułk lotnictwa myśliwskiego (z 329. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego) dokonał nalotu na lotnisko Szymany (Groß-Schiemanen) w sile 30 samolotów Aircobra. Po zajęciu lotniska rosyjska komisja stwierdziła zniszczenie na ziemi 1 samolotu czterosilnikowego, 5 Me-109 i 6 Fw-190. W załączeniu fragment dokumentu opisującego doświadczenia bojowe 4. Armii Lotniczej za styczeń 1945 roku.… Czytaj dalej Lotnisko Szymany cz.1 (1945)

Rzepecki – Pozostałości działań wojennych zarejestrowane na stanowisku Borkowo 16, gm. Pruszcz Gdański (2013)

Badania archeologiczne fragmentu niemieckich umocnień polowych z 1945 roku koło Gdańska – Seweryn Rzepecki, Apoloniusz Ryba-Kaczorowski – Pozostałości działań wojennych zarejestrowane na stanowisku Borkowo 16, gm. Pruszcz Gdański [w:] Raport 8 (2007-2008 • tom II) (2013) Artykuł można pobrać z Narodowy Instytut Dziedzictwa