Jędrysiak – Granica wschodnia w pruskim planowaniu obronnym w latach 1815–1830 (2014)

Jacek Jędrysiak – Granica wschodnia w pruskim planowaniu obronnym w latach 1815–1830 [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy Tom 15 (66) Nr 3 (249) (2014) Artykuł można pobrać z bazhum.muzhp.pl Jacek Jędrysiak – „Mała wojna” w pruskiej myśli wojskowej 1815-1848 [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Tom 173 Nr 3 (2014) Artykuł można pobrać z yadda.icm.edu.pl