Mapy działań wojennych w Polsce i okolicach 1806-07

A. Barrau – Ecole d’application de l’artillerie et du génie. Cours d’art militaire. 2e partie. Histoire militaire et stratégie. 1ère période. Histoire militaire et stratégie. Campagnes de la Révolution et de l’Empire. Introduction, campagnes de 1796-1800-1805-1806-1807 Fascicule1 Atlas (1900) Mapy można pobrać z Gallica Część tekstowa – Gallica Druga część Barrau – Histoire militaire et… Czytaj dalej Mapy działań wojennych w Polsce i okolicach 1806-07

Plotho von – Tagebuch während des Krieges zwischen Russland und Preussen einerseits und Frankreich andrerseits, in den Jahren 1806 und 1807 (1811)

Carl von Plotho – Tagebuch während des Krieges zwischen Russland und Preussen einerseits und Frankreich andrerseits, in den Jahren 1806 und 1807 (1811) Modlin Nasielsk Można tu zobaczyć, że 2 polskie dywizje gen. Zajączka i Dąbrowskiego stanowiło tylko 10% wielonarodowej armii „wyzwalającej” Polskę spod jarzma prusko – rosyjskiego. Książkę można pobrać z ETH-Bibliothek