Początek Wielkiej Wojny w Prusach Wschodnich w rosyjskim piśmie >>Wojenny Zbiór<< (1923-24)

Krótki szkic o działaniach Armii Narew generała Samsonowa w Prusach Wschodnich w sierpniu 1914 roku – Василий Егорович Флуг – Краткий очерк операции Наревской армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 г. [w:] Военный сборник – российский военный научный журнал 1923-11-03 Artykuł można pobrać z Wojenny Zbiór 10. Armia we wrześniu 1914 roku –… Czytaj dalej Początek Wielkiej Wojny w Prusach Wschodnich w rosyjskim piśmie >>Wojenny Zbiór<< (1923-24)

Obrona twierdzy Osowiec w czasie jej powtórnego, 6,5 miesięcznego oblężenia (1917)

Михаил Степанович Свечников, Всеволод Викторович Буняковский – Оборона крепости Осовец во время второй, 6½ месячной осады её (1917) Ciekawe są losy Michaiła Svechnikova. Oficer artylerii w korpusie kozaków, przed pierwszą wojną adiutant w Twierdzy Osowiec. W czasie wojny dosłużył się stopnia podpułkownika. Wstąpił do partii bolszewickiej w maju 1917 roku. Dowodząc żołnierzami sprowadzonej z Finlandii… Czytaj dalej Obrona twierdzy Osowiec w czasie jej powtórnego, 6,5 miesięcznego oblężenia (1917)

Rosyjska strona o czołgu T-34

Chciałbym polecić jedną z lepszych jaką widziałem stronę o broni czyli rosyjski portal o historii czołgu T-34 -> Т-34 Информ. Moc archiwalnej dokumentacji źródłowej budzi podziw… Strona T-34 Inform poświęcona jest historii stworzenia i dalszej modernizacji najlepszego czołgu średniego II wojny światowej – czołgu T-34 i pojazdów stworzonych na jego bazie. Wszystkie publikowane materiały oparte są… Czytaj dalej Rosyjska strona o czołgu T-34

Geografia wojskowa – Pas graniczny Rosji jako teatr operacji wojennych (1909)

Василий Ричардович Канненберг – Военная география – Пограничная полоса России, как театры военных действий (1909). Opis Polskiego Teatru Wojny zwanego „pa ruski” Привислянскій театръ zaczyna się na stronie 96 skanu. Ciekawa uwaga na stronie 30 skanu, po stu latach zaborów Поляки родственны намъ по племени, однако не родственны по духу, религіи и до настоящаго времени… Czytaj dalej Geografia wojskowa – Pas graniczny Rosji jako teatr operacji wojennych (1909)

Wieliczko – Rosyjskie twierdze w związku z operacjami armii polowych podczas wojny światowej (1926)

Konstanty Wieliczko – Rosyjskie twierdze w związku z operacjami armii polowych podczas wojny światowej (Krytyczno-strategiczne studium według materiałów archiwalnych i wspomnień) – Константин Иванович Величко – Русские крепости в связи с операциями полевых армий в Мировую войну (Критико-стратегический этюд по архивным материалам и воспоминаниям) (1926) Książkę można pobrać z Narodowa Biblioteka Cyfrowa Rosji

Monografia rosyjskiej Twierdzy Grodno (2014)

Monografia rosyjskiej Twierdzy Grodno od koncepcji budowy z końca XVIII wieku do upadku i zniszczenia w 1915 roku – Д.В. Лютик, С.А. Пивоварчик, А.Р. Семенчук – Неизвестная крепость Российской империи – Историческая реконструкция событий – Посвящается воинам, погибшим в Первой мировой войне (2014) Monografię można pobrać z Biblioteka Uniwersytetu Państwowego w Grodnie