Niemiecki radar w Saint-Pabu, Bretania w czasie 2wś (2017-18)

Giancarlo T. Tomezzoli, Serge Colliou – The WW II Saint-Pabu German Radar Camp and the Stützpunkte Re 03, Re 04 [w:] Archaeological Discovery 5 (2017) Artykuł można pobrać z scirp.org lub researchgate.net lub academia.edu Giancarlo T. Tomezzoli, Serge Colliou – The WW II Saint-Pabu German Radar Camp-2 [w:] Archaeological Discovery 6 (2018) Artykuł można pobrać z scirp.org lub researchgate.net lub academia.edu

Japońska elektronika (1945)

OPNAV-16-VP101 Photographic Inteligence Report – Japanese Electronics – Radar, radio, direction finding, navigational aids (1945) Bogato ilustrowany informator o japońskich radarach, systemach komunikacji radiowej, naprowadzaniu i pomocach nawigacyjnych. Interesujące jest też pokazanie w każdym rozdziale rozwiązań niemieckich. Raport można pobrać z Yandex Disk lub nonstopsystems.com