Most w Fordonie w sierpniu 1920 roku

W broszurze Wielkopolska Szkoła Podchorążych Piechoty (szkic historyczny) (1924) przedstawiono krótką historię obrony mostu i przyczółka w Fordonie w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Broszurę można pobrać z Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa lub Zbrojownia

Komory minowe na mostach autostradowych na Odrze koło Kołbaskowa

W zachodnich przyczółkach (filarach?) mostów autostradowych przez Odrę Wschodnią (53.33412N, 14.52885E) i Odrę Zachodnią (53.33996N, 14.49643E) na aktualnej A6 między Kluczewkiem a Kołbaskowem, Niemcy mieli utworzone wielkie betonowe studnie minowe. Według rysunku wschodni obiekt składał się z 7 pomieszczeń o wymiarach 2,5x5m i wysokości 15m. Na górze środkowej komory był otwór obserwacyjny zakrywany okiennicą. Front… Czytaj dalej Komory minowe na mostach autostradowych na Odrze koło Kołbaskowa

Urbanek – Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykłady blokad przeciwtransportowych III Rzeszy (2011)

Grzegorz Urbanek, Krzysztof Michalak – Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykłady blokad przeciwtransportowych III Rzeszy [w:] Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny Numer 18 (2011) Artykuł można pobrać z Muzeum Historii Polski w Warszawie Most w Osiecznie – 53.00613N, 15.9528443E, przepust w Zdroisku – 52.818311N, 15.3911505E

Parki pontonowo-mostowe Armii Czerwonej 1941-45 (2016)

С.И. Строкин – Понтонно-мостовые парки Красной армии в Великой Отечественной войне [w:] Война и оружие – Новые исследования и материалы – Труды Седьмой Международной научно практической конференции 18–20 мая 2016 года Часть V (2016) Artykuł można pobrać z Wojskowo-historyczne Muzeum artylerii, wojsk inżynieryjnych i łączności Rosyjskiej Federacji

Gubrynowicz – Zniszczenia mostów kolejowych w czasie wojny i ich odbudowa (1928)

Artykuł z numeru o dziesięcioleciu PKP. Pojęcie jak wielki wysiłek odrodzone państwo musiało ponieść na odbudowę zniszczonej sieci kolejowej daje zestawienie zniszczonych mostów: 380 zniszczonych na 931 mostów o rozpiętości ponad 20m oraz 2019 na 9115 mniejszych – Z. Gubrynowicz – Zniszczenia mostów kolejowych w czasie wojny i ich odbudowa  [w:] Inżynier Kolejowy Rok V Nr… Czytaj dalej Gubrynowicz – Zniszczenia mostów kolejowych w czasie wojny i ich odbudowa (1928)