Fulton – De la machine infernale maritime ou la tactique offensive et défensive de la torpille (1812)

Książka amerykańskiego wynalazcy Fultona, konstruktora pierwszego okrętu parowego i pierwszego okrętu podwodnego napędzanego śrubą, opisująca torpedy morskie i sposób zwalczania nimi okrętów wroga – Robert Fulton – De la machine infernale maritime ou la tactique offensive et défensive de la torpille (1812) Dzieło można pobrać z ETH-Bibliothek