Niemieckie fortyfikacje Pińska (1944)

Niedatowana, ale znajdująca się w teczce z czerwca 1944 roku, charakterystyka niemieckiej obrony Pińska (52° 7′  N, 26° 5′ E), znajdującego się obecnie w granicach obłasti poleskiej na Białorusi. Dokument opisuje też niemiecki sposób obrony w warunkach leśno – błotnych. Dokumenty pochodzą z zasobów archiwum rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z serwera Pamięć Narodu 1941-45