Ryś – Instrukcja w sprawie jednostek budowlanych RKKA (2011)

Historia i ramy prawne jednostek budowlanych Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, sformowanych dla zagospodarowania niepewnych politycznie poborowych niepowoływanych do jednostek bojowych – Ryszard Ryś – Instrukcja w sprawie jednostek budowlanych RKKA [w:] Białostockie Teki Historyczne Tom 9 (2011) Artykuł można pobrać z Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Garnizon Sieradza (2006)

Garnizon Sieradza (2006) Spis treści: Jerzy Kowalski – Zarys dziejów miasta Witold Rawski – Dzieje militarne ziemi sieradzkiej Janusz Marcmiak – Szkoły Oficerskie w Sieradzu Czesław Zasiński – Sieradzkie jednostki łączności Anita Marcińczak i Janusz Marciniak – Administracja wojskowa i instytucje garnizonu Sieradz Książkę można pobrać z Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD